portrety
Asia i Paweł     2012

magda i przemek     2012

pati i borys      2010

ewa i rysiek      2010

jagoda i tomek     2009portrety      07

portrety      06

portrety      05

portrety      04

portrety      03

portrety      02

portrety      01my      2005-05-09nasza klasa - technikum      2008

nasza klasa - podstawówka     2008