Budynek rekreacji indywidualnej, bez pozwolenia na budowę.